Olika sorters avfall

Det mesta av avfallet som uppstår kan vi återanvända, återvinna eller energiutvinna. Men det mest resurseffektiva är att förebygga att avfallet ens uppstår, som till exempel genom att äta upp matrester, istället för att utsortera som matavfall som sen kan bli till biogas.

Läs gärna mer om olika avfallstyper och hur de ska hanteras.

fokus på Avfallstrappan

EUs avfallshierarki, avfallstrappan, styr i vilken ordning vårt avfall ska tas omhand. Det är bättre ju högre upp i avfallstrappan man håller sig.

För att vi ska nå en hållbar framtid så krävs det att vi alla hjälps åt. Att vi sorterar avfallet på rätt sätt är viktigt, men vi behöver också inse att det är skillnad mellan att bli bättre på att sortera och att minska den totala avfallsmängden.

När avfallssorteringen blir bättre innebär det en minskning av restavfallet i soptunnan men den totala avfallsmängden minskar inte. Avfallet har bara bytt plats från soptunnan till återvinningsstationen.

Det mest resurseffektiva är alltså att förbygga avfall. Det är exempelvis cirka tio gånger bättre ur klimatsynpunkt att laga till en ny maträtt av resterna från igår än att göra biogas till bilar av maten. Om vi kan öka livslängden och återanvända textilier istället för att slänga dem i soporna och köpa nya, minskar konsumtionen av nyproducerade kläder och vi sparar råvaror, energi, vatten och kemikalier som förbrukas vid nyproduktion.

Avfallstrappan med deponi, energiutvinning, återvinning, återanvändning och minimera som de fem stegen.

Senast publicerad:

Inför midsommar kan avvikelser i sophämtningen ske, till exempel tidigarelagd tömning. Du kan se din aktuella tömningsdag via vår hämtningskalender på hemsidan! Låt ditt kärl stå framme tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor