Farligt avfall

I varje hem finns det farligt avfall. Mediciner och kanyler lämnas in på närmaste apotek, explosiva produkter lämnas till återförsäljare eller till polisen. Kontakta SÅM om du vill avlämna asbest. Övrigt farligt avfall lämnas på en Återvinningscentral med miljöstation (ej Bredaryd, Rydaholm och mobila ÅVC:er).

En stor mängd av de produkter vi köper blir när de slängs avfall som klassas som farligt för både människor, djur och miljö. Enkelt uttryckt kan man säga att produkter som är miljöfarliga, hälsoskadliga, giftiga, explosiva, brandfarliga, frätande, eller smittförande räknas som farligt avfall den dagen du vill göra dig av med dem. Elavfall ingår också i kategorin farligt avfall. Dessa produkter måste tas om hand på ett särskilt sätt.


Farligt avfall kan finnas i små mängder, men det är ändå viktigt att de lämnas in till rätt lämningsställe och inte slängs som hushållsavfall eller spolas ner i toaletten. Tillsammans har vi ett ansvar att kemikalier och tungmetaller inte kommer ut i naturen och sprids i luften och i vattendrag.

Exempel på farligt avfall

 • Asbest och byggmaterial med PCB
 • Batterier i alla former
 • Brandfarliga eller lättantändliga produkter
 • Explosiva produkter
 • Gasol, gasoltuber
 • Kemikalier
 • Kosmetika
 • Kvicksilverhaltiga material, t.ex. äldre febertermometrar, lågenergilampor och lysrör
 • Lampor/Ljuskällor
 • Mediciner och läkemedel
 • Målarfärg
 • Naggellack
 • Olja
 • Produkter med batteri eller sladd
 • Rengöringsmedel
 • Sprayflaskor/Sprayburkar (som sprayfärg, hårspray, spraydeodorant, aerosolspray)
 • Tryckimpregnerat trä


Asbest

Kontakta SÅM om du vill avlämna asbest.

TRYCKIMPREGNERAT TRÄ


Tryckimpregnerat trä räknas som farligt avfall och lämnas på anvisad plats på Återvinningscentral.*

*Tryckimpregnerat virke kan tyvärr inte lämnas på Återvinningscentralerna i Bredaryd och Rydaholm.


Läkemedel och kanyler

Läkemedel lämnar du in på närmaste apotek. Detsamma gäller för kasserade sprutor och kanyler. Tänk på att sprutor och kanlyser ska lämnas in i avsedd behållare som apoteken tillhandahåller.


Explosiva produkter

Explosiva produkter lämnas till återförsäljare eller till polisen.

Lämnas till polisen

 • Ammunition

Andra farliga produkter

Vapen kan användas för att göra farliga handlingar men räknas inte som farligt avfall. Vapen lämnar du in till polisen eller vapenhandlare.

Vad händer med avfallet JAG LÄMNAR?

Efter att det farliga avfallet har lämnats in till Miljöstationen eller anvisat ställe sorteras och klassificeras det efter strikta regler. Det paketeras och beställs budning från entreprenad som professionellt och säkert tar hand om materialen för förädling eller slutbehandling. Elektronik innehåller till exempel värdefulla metaller som kan återvinnas hur många gånger som helst.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver rådgivning om hur du som privatperson eller företag ska hantera farligt avfall.

FRÅGOR OCH SVAR

Hur ska jag som företagare hantera mitt farliga avfall?

Knapp: Expandera för svar

Farligt avfall från din verksamhet ska lämnas direkt till någon av de entreprenörer som finns på marknaden och är specialiserade på hantering av detta. Entreprenören hämtar det farliga avfallet hos dig och transporterar och slutbehandlar det på regelrätt vis.

Exempel på entreprenörer som tar hand om farligt avfall är Stena Recycling, JRAB, Ragn-Sells och Suez.

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.
SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.
SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.
På grund av rådande väderläge finns risk för förseningar i sophämtningen. Vi ber dig låta sopkärlen stå ute till de blivit tömda.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor