Elavfall

Elavfall kan delas in i flera fraktioner så som elektronik, batterier, vitvaror och småelektronik. Elavallet lämnas in på olika platser, så som återvinningscentralen, EL:IN-skåp, elektronikbox (FNI) eller i miljörum som har kärl avsett för elavfall.

Elavfall innehåller flera olika material som kan återvinnas. Exempelvis kan metallerna i elavfall återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farliga för natur och människa. Genom att lämna in elavfall till återvinning sparar vi naturresurser och bidrar till en renare miljö. Elavfall ska sorteras på olika sätt beroende på typ av elavfall.

Elektronik

Våra hem innehåller många små och medelstora elektronikprodukter som exempelvis:

 • Datorer
 • TV-apparater
 • Elektroniska leksaker
 • Mobiltelefoner
 • Dammsugare
 • Elektroniksladdar

Elektronik lämnas på återvinningscentralen. Har du fastighetsnära insamling, FNI, kan småelektronik lämnas i elektronikboxen. I en del miljörum finns också kärl för elektronik. Mindre elektronik kan du också lämna i EL:in-skåp.

Småelektronik (FNI)

I FNI-systemets elektronikbox kan du lämna småelektronik så som:

• Alla typer av batterier som får plats i elektronikboxen
• Alla ljuskällor som får plats i boxen
• Laddsladdar
• Mobiltelefoner
• Eltandborstar
• Rakapparater
• Kameror
• Små högtalare

Vitvaror

Vitvaror lämnas på återvinningscentralen. Till vitvaror hör alla sorters hushållsmaskiner, utom just kyl och frys. Exempel på vitvaror är:

 • Diskmaskiner
 • Tvättmaskiner
 • Spisar
 • Torkskåp
 • Köksfläkt/spisfläkt
 • Elmangel

Kyl och frys

Kyl & frys lämnas på återvinningscentralen. Gamla kylskåp och frysar innehåller freoner som bidrar till växthuseffekten och förstör ozonlagret. Sedan 1995 är det förbjudet att använda freoner i kylskåp. Ändå är nästan vartannat skåp så gammalt att det innehåller freoner, och för att inte ta onödiga risker hanteras alla kylmöbler i samma process där eventuella freoner omhändertas i slutna system.

Ljuskällor

Ljuskällor och lysrör med maxlängd 60 cm kan lämnas på lite olika ställen beroende på boendesituation och sopsystem. Du kan lämna glödlampor och lysrör med maxlängd 60 cm på återvinningscentralen. För boende i flerbostadshus kan möjligheten finnas att lämna i miljörum och för abonnenter med fastighetsnära insamling, FNI, går en stor del av glödlampor och mindre lysrör att lämna i elektronikboxen.

I den här fraktionen ingår alla typer av smålampor och som

 • glödlampor
 • lågenergilampor
 • LED-lampor
 • lysrör med maxlängd 60 cm

Lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver, och det är viktigt att omhänderta det på ett säkert sätt.

Lysrör

Du kan lämna lysrör med längd över 60 cm på återvinningscentralen. Lysrör innehåller kvicksilver, och det är viktigt att omhänderta det på ett säkert sätt.

Batterier

Det finns många slags batterier. Batteriets kemiska innehåll styr valet av återvinningsmetod. Alla batterier som samlas in måste därför först sorteras. Tejpa batteriets poler med tejp, så fort du tagit ut dom ur apparaten. De kan nämligen kortslutas och börja brinna.

Här kan du lämna batterier:

 • Elektronikboxen (FNI)
 • EL:IN avfallsskåp
 • Röd Batteriholk
 • Återvinningscentralen
 • I miljörum på anvisad plats.

Materialet i de flesta batterier återvinns genom nedsmältning och destillation. Batterier som innehåller de giftiga tungmetallerna kvicksilver eller kadmium sorteras ut för att fasas ut ur kretsloppet.

Övriga batterier skickas till återvinningsanläggningar där materialen och ämnena i dem återvinns, till exempel litium, bly, nickel och kobolt. Respektive fraktion krossas och hanteras i slutna system. För exempelvis litium-jon är det viktigt att skilja metallhöljen och reaktionskänsliga material på ett säkert sätt för att materialen ska kunna återvinnas. Alkaliska batterier består i huvudsak av metall, plast samt en massa av organiskt material. Genom processen sorteras metall och plast ut för återvinning medan det organiska materialet omhändertas som farligt avfall.

Sidan uppdaterades senast: