Metallförpackningar

De tomma metallförpackningarna läggs löst i avsett fack för metallförpackningar, antingen i ditt FNI-kärl, miljörum eller på en Återvinningsstation (ÅVS).

Det är endast metallförpackningar du får lägga i kärlen för metallförpackningar, inte andra metallsaker som spik, skruv eller stekpannor. Den sortens metall räknas istället som grovavfall och lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC).

EXEMPEL PÅ METALLFÖRPACKNINGAR

• Konservburkar
• Aluminiumfolie
• Sprayburkar*
• Metalltuber
• Kapsyler
• Lock av metall

* utan farosymbolerna för farligt avfall

Lägg så här

Lägg metallförpackningarna löst i kärlet i avsett kärl eller fack för metallförpackningar.

Lämningsställe

Metallförpackningar lämnas antingen i FNI-kärlet, på Återvinningsstation eller på anvisad plats i miljörum.

ALUMINIUM ELLER PLAST?

Svårt att avgöra om påsen är gjord av aluminiumfolie eller mjukplast? Försök trycka ihop den till en boll. Stannar den så är det aluminiumfolie. Börjar den veckla ut sig är det mjukplast.

En medicinkarta sorteras som plastförpackning. Den består viktmässigt mest av plast, aluminiumet är bara ett tunt lager.

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.