Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är gräs, mossa, löv, fallfrukt eller växtdelar och mindre grenar (ris) från villaträdgårdar. Bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfall är att du själv använder eller komposterar det hemma hos dig. Då blir det inga transporter och du får tillgång till jordförbättringsmedel på ett enkelt och billigt sätt.

Om trädgårdsavfallet blir för skrymmande att ha hemma kan det lämnas på någon av SÅMs gröntippar. Det inkomna materialet flisas och komposteras för att användas till matjordsframställning eller bränsle. Trädgårdsavfallet ska vara fritt från säckar, krukor och annat skräp och oorganiskt material eftersom det förstör komposteringen. Sand, sten och grus ska inte slängas på en gröntipp.

Jättebalsamin är en grön växt med tre små rosa blommor. Illustration av Jakob Robertsson / Typoform

Illustration av jättebalsamin.

Invasiva främmande arter

Jättebalsamin, blomsterlupin och gul skunkkalla är exempel på främmande växtarter som inte hör hemma i vår natur. Invasiva främmande arter sprider sig lätt och påverkar den biologiska mångfalden. Oftast är det bra att ta bort dem så snabbt som möjligt. När växterna grävs upp, klipps av eller transporteras är dock risken stor att de sprids. Det är därför viktigt att det görs på rätt sätt.

Försök att få bort hela växten, särskilt de delar som förökar sig, det vill säga frön och rotdelar. Risken för spridning av invasiva främmande arter är stor under transport och hantering av växterna. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.

Naturvårdsverkets rekommendationer

Olika invasiva arter bekämpas på olika sätt. Hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats. hittar du information om och rekommendationer för respektive art. Till exempel rekommenderar Naturvårdsverket att du väntar med åtgärder gällande parkslide som inte utgör ett problem på växtplatsen eller breder ut och sprider sig. Håll dig uppdaterad och sprid gärna den kunskap du har. Att öka kunskapen om invasiva främmande arter är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna vi kan göra.

RAPPORTERA INVASIVA ARTER

invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. kan du rapportera observationer av vissa invasiva främmande arter. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning.

VAR SLÄNGS växtavfall med invasiva arter?

Om du har en mindre mängd växtavfall av invasiva främmande växtarter lägger du det i dubbla plastpåsar, förslut dem väl och lägg dem i facket för restavfall i ditt avfallskärl. Avfallet går sedan till förbränning och risken för spridning försvinner.

Om du har en något större mängd växtavfall av invasiva främmande växtarter lämnas avfallet i dubbla säckar, välförslutna, i containern för energiåtervinning på återvinningscentralen. Undvik att få med jord och sten i växtavfallet. Vanligtvis är det förbjudet att slänga trädgårdsavfall till energiåtervinning. När det gäller invasiva främmande växtarter går det bra, men informera först personalen vid återvinningscentralen om vad du har i säcken.

Vid stor mängd växtavfall

Om du har en stor mängd växtavfall av invasiva främmande växtarter, eller jordmassor som innehåller frön eller rotdelar från sådana, måste du alltid kontakta oss först.

NATURVÅRDSVERKET INFORMERAR

Här kan du läsa mer om vad Naturvårdsverket skriver om invasiva arter. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.