Sortering och återvinning

Farligt avfall

En stor mängd av de produkter vi köper blir när de slängs avfall som klassas som farligt för både människor, djur och miljö. Enkelt uttryckt kan man säga att produkter som är giftiga, explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande räknas som farligt avfall den dagen du vill göra dig av med dem. Dessa måste därför tas om hand på ett särskilt sätt.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver rådgivning om hur du som privatperson eller företag ska hantera farligt avfall.

Frågor och svar

Vad räknas som farligt avfall?

 • Allt som har sladd eller batteri
 • Alla former av batterier
 • Explosiva produkter
 • Färg
 • Kemikalier och rengöringsmedel
 • Kosmetika
 • Mediciner och läkemedel räknas som farligt avfall, dessa lämnar du in på närmaste apotek som säljer receptbelagd medicin.
 • Olja
 • Brandfarliga eller lättantändliga produkter
 • Gasol, gasoltuber
 • Kvicksilverhaltiga material, t.ex. äldre febertermometrar, lågenergilampor och lysrör
 • Sprayburkar, sprayfärg, hårspray, spraydeodorant och aerosolspray
 • Asbest och byggmaterial med PCB

Läs mer om olika avfall på sorteringsguiden A-Ö.

Var lämnar jag som privatperson mitt farliga avfall?

Mediciner och kanyler lämnas in på närmaste apotek, explosiva produkter lämnas till återförsäljare eller till polisen. Övrigt farligt avfall lämnas på en återvinningscentral med miljöstation.

Hur ska jag som företagare hantera mitt farliga avfall?

Farligt avfall från din verksamhet ska lämnas direkt till någon av de entreprenörer som finns på marknaden och är specialiserade på hantering av detta. Entreprenören hämtar det farliga avfallet hos dig och transporterar och slutbehandlar det på regelrätt vis.

Exempel på entreprenörer som tar hand om farligt avfall är Stena Recycling, JRAB, Ragn-Sells och Suez.

Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.